Goede God, overal ter wereld verkondigt de Kerk Uw heilsplan voor de mensen. Vandaag willen wij Uw zegen vragen voor de Kerk in Sri Lanka. Geef dat jonge mensen in dit land ontvankelijk zijn voor de Blijde Boodschap van Jezus Christus en roep vele jongemannen daar tot de ambten van priester en diaken. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Willem Tirry, priester en martelaar, door Christus onze Heer.