dinsdag 12 juli 2022

Grote en sterke God, Uw grootste wonder is de herschepping van de gevallen mens in Jezus Christus. Wij bidden U vandaag om zijn zorgzame nabijheid voor mensen in nood die wonen in de grote steden van Brazilië; in het bijzonder voor hen die gebukt gaan onder eenzaamheid en verwaarlozing. Geef dat zij omgevormd worden door de liefde van de heilige Geest en dat zij voor hun naasten levende tekens worden van Uw aanwezigheid in onze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Jones, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.