dinsdag 12 januari 2021

Almachtige God, Gij hebt U in Christus Jezus geopenbaard als de Barmhartige, die de armen zeer nabij is. Wij bidden U voor de armen in Thailand: mensen die leven in onwetendheid en vervuiling in de grote steden van dit land. Geef de straatkinderen die daar opgroeien liefdevolle verzorging en bescherm hen tegen seksuele uitbuiting. Open de harten en handen van de rijken opdat zij het lot van hun arme landgenoten zich aantrekken en verbeteren. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Nicholas Bunkerd Kitbamrung, priester en martelaar, door Christus onze Heer.