dinsdag 12 april 2022

Almachtige God, Gij hebt Uw trouw aan alle mensen geopenbaard in Jezus de Gezalfde. Wij bidden U vandaag voor de katholieke onderwijzers en onderwijzeressen in Bangladesh. Wij vragen U dat zij beschikken over de voorwaarden en het materiaal voor goed onderwijs. Geef dat zij oog hebben voor het belang van een grondige catechese in de geheimen van het katholieke geloof en vele leerlingen inspireren met hun les en Christelijke levenswijze. Bescherm deze leerkrachten tegen intimidatie en geweld. Door Christus onze Heer.