Goede God, Uw levend Woord Jezus Christus schenkt aan mensen het eeuwige leven. Wij danken U voor onze broeders en zusters in het Midden-Oosten die de Blijde Boodschap uitdragen aan hun landgenoten die gebukt gaan onder onwetendheid. Wij vragen U: zegen deze geloofsverkondigers en schenk hun Uw gaven van wijsheid, kracht en voorzichtigheid bij hun arbeid voor Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria van Guadalupe, door Christus onze Heer.