Goede God, Uw Zoon Jezus Christus roept alle mensen tot de lichamelijke en geestelijke werken van naastenliefde. Wij danken U voor de vele religieuzen die zich inzetten voor een beter lot van de allerarmsten in de grote steden van Afrika. Wij bidden: blijf deze trouwe broeders en zusters bezielen met Uw Geest. Geef vele nieuwe roepingen voor hun congregaties en dat hun arbeid veelvoudig vrucht mag dragen. Door Christus onze Heer.