Heilige en sterke God, Uw Woord schept alles wat goed is. Wij danken U voor de moedige jonge Christenen in Eritrea die Uw Blijde Boodschap uitdragen aan rechtelozen en aan de armen. Wij vragen U vandaag: bescherm deze bezielde jonge mensen bij hun verkondigingswerk. Schenk hun Uw gaven van wijsheid, kracht en vooral voorzichtigheid, opdat hun werk veel vrucht mag dragen voor alle inwoners van hun land. Dit vragen wij U op voorspraak van de 3 heiligen Johannes Jones en Johannes Wall, martelaren, door Christus onze Heer.