Almachtige God, U bent trouw aan Uw beloften en U verhoort onze gebeden. Wij danken U vandaag voor de Christenen in India die Uw Goede Boodschap ter harte nemen en in woord en in daad uitdragen aan hun landgenoten. Bescherm hen tegen intimidatie en geweld en geef dat hun arbeid veel vrucht draagt. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Alphonsus Maria Mazurek, kloosterling en martelaar, door Christus onze Heer.