Barmhartige God, In dit Jaar van de Barmhartigheid willen wij U danken voor de liefde die Gij ons biedt in Christus onze Heer. Wij bidden U vandaag in het bijzonder voor alle inwoners van Myanmar. Voor mensen daar, vooral de ouderen, die gebukt gaan onder zware lasten. Schenk hun verlichting in hun lijden; geef hun Uw gaven van moed, hoop en geloof in een betere toekomst.Door Christus onze Heer.