Heer God van Israël, Uw Zoon Jezus Messias bracht redding en genezing voor mensen die gehoor gaven aan Zijn Boodschap van bekering. Wij bidden U om Zijn bescherming voor al Zijn broeders en zusters die vervolgd worden in de landen van Noord-Afrika. Geef allen die zich Christen noemen de moed en kracht om te volharden in hun geloof. Wij bidden U vandaag ook voor hun vervolgers: om berouw en genezing. Door Christus onze Heer.