Heer onze God, U bent een God die Uw liefde voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus de Christus. Wij bidden U deze week voor alle bisschoppen in Iran: om wijsheid, prudentie, geduld en liefde bij de uitoefening van hun ambt. Wij danken U voor hun trouwe arbeid onder zeer moeilijke omstandigheden en vragen U om hun verkondiging te zegenen met veelvoudig vrucht. Door Christus onze Heer.