dinsdag 11 mei 2021

God van liefde en gerechtigheid, U roept mannen en vrouwen om de begaande paden te verlaten en de weg van Uw Zoon Jezus Christus te volgen. Wij bidden U tijdens dit jubeljaar van het missiewerk van de Karmelieten in de Centraal-Afrikaanse Republiek uit dank voor deze zusters en broeders religieuzen die zich met grote toewijding hebben ingezet voor de inwoners van dit land. Geef dat zij in vrede de vrucht van hun arbeid mogen vieren. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige John Rochester, monnik en martelaar, door Christus onze Heer.