dinsdag 11 juni 2024

Barmhartige God, Uw Zoon Jezus van Nazareth bekommerde zich om het lot van de armen, zieken en weerlozen. Wij bidden U vandaag voor kinderen die opgroeien in de schrijnende armoede en vervuiling van de grote steden van Egypte: om schoon drinkwater, schoner lucht, beter onderwijs, betere verzorging en een toekomst waarin zij vrij mogen kiezen om de weg van Jezus Christus te volgen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Barnabas, apostel, door Christus onze Heer.