Goede God, Uw Zoon Jezus Christus is het Licht dat met klaarheid schijnt in de duisternis van onze wereld. Wij bidden U vandaag voor jonge mensen in Venezuela die in moeilijke omstandigheden opgroeien en die voor ingewikkelde beslissingen staan. Geef dat zij hun weg vinden in navolging van Uw Zoon, en met de wijsheid van Uw Geest verstandige, maar ook liefdevolle levenskeuzes maken. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Clara van Assisi, door Christus onze Heer.