Goede God, op deze dinsdag onder het heilig Paasoctaaf bidden wij voor mensen die hun leven op het spel zetten terwijl zij vreedzaam strijden voor de basisrechten voor mannen en vrouwen: ten eerste in landen die bestuurd worden door dictators en door autoritaire regimes, en ten tweede in democratische samenlevingen die in crisis verkeren. Geef dat onze Kerkleiders de verrezen Heer blijven verkondigen met moed, geduld en liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Symforian Ducki, Minderbroeder, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.