Barmhartige God, U hebt zich in Jezus Messias, het Kind van Bethlehem, geopenbaard als een God van mateloze liefde. Wij bidden U voor alle mensen die zich inzetten voor de verkondiging van dit Evangelie van liefde in het noorden van Nigeria. Om bemoediging bij hun gevaarlijke werk en om vertrouwen in de toekomst. Dat zij zich gedragen weten door Uw Zoon, alsook door ons gebed. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige paus Damasus, door Christus onze Heer.