God onze Vader, U bent de bron van alle onbaatzuchtige liefde. Wij vragen Uw zegen voor de ouderen die wonen in Syrië en in Irak. Geef dat zij de zorg ontvangen die zij nodig hebben. Geef hun de kracht om te blijven bidden en om met liefde de Goede Boodschap van Uw Zoon door te geven aan hun nakomelingen. Dat ouderen in deze landen een krachtig voorbeeld van navolging voor de jeugd mogen zijn. Door Christus onze Heer.