Almachtige God, Uw vleesgeworden Woord, Jezus Messias, schenkt het ware leven. Wij danken U voor de missiecongregaties die de Blijde Boodschap verkondigen aan de inwoners van Centraal Azië. Wij bidden U: zegen de broeders en zusters religieuzen die vaak onder moeilijke omstandigheden in dit uitgestrekte gebied werken. Dat hun onbaatzuchtige zelfgave en trouwe arbeid vrucht mogen dragen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cornelius en Cyprianus, martelaren, door Christus onze Heer.