God onze Vader, U verlangt dat wij U in vrijheid dienen met heel ons hart. Wij vragen U: maak ons bereid om Uw Zoon te ontvangen in ons hart en geef dat wij Hem navolgen op onze levensweg. Wij bidden U op deze feestdag speciaal voor Christenen in Europa: dat zij de Goede Boodschap opnieuw omarmen en Uw Zoon verkondigen in woord en in daad. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Benedictus, abt, patroon van Europa, door Christus onze Heer.