Barmhartige God, U openbaart zich steeds in de vriendschap en de liefde van mensen voor elkaar. Wij bidden U in deze Goede Week voor onze broeders en zusters waar ook ter wereld. Dat zij met Pasen de vruchten van het verlossingswerk van Uw Zoon mogen oogsten en uitdelen aan elkaar en al hun naasten. Door Christus onze Heer.