Barmhartige God, uit Uw handen komt alles wat waarlijk goed is. Uw Zoon Jezus van Nazareth geneest de gebroken mens. Wij bidden U speciaal vandaag voor de zieken die genezing en verdieping van hun geloof zoeken in Lourdes. Wij vragen U dat zij op hun pelgrimage groeien in geloof en naastenliefde en dat hun gebeden worden verhoord. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, onze lieve Vrouw van Lourdes, door Christus onze Heer.