dinsdag 10 oktober 2023

Genadige God, Uw Zoon Jezus Messias trok rond en verkondigde Uw liefde met woord en daad. Wij bidden U vandaag voor mensen in Venezuela die in alle eenvoud op het platteland wonen, en rond moeten komen van de opbrengst van hun land en dieren. Geef dat zij kennisnemen van het Evangelie, geraakt worden door Uw Geest, en zich laten omarmen door Uw liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Edward Detkens, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.