dinsdag 10 november 2020

Barmhartige God: Jezus van Nazaret openbaart dat ware macht bestaat uit liefdevolle zelfgave. Wij bidden U voor de machthebbers en religieuze leiders in Syrië. Geef dat zij geraakt worden door uw Geest van wijsheid en liefde. Dat zij het welzijn van hun landgenoten bevorderen en werken aan de voorwaarden voor een gezonde menselijke ontplooiing. Dat allen in Syrië de kans krijgen om uit te groeien tot de volle maat van Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Leo de Grote, paus en kerkleraar, door Christus onze Heer.