dinsdag 10 mei 2022

God van liefde en gerechtigheid, Uw Koninkrijk gedijt waar mensen Jezus Christus belijden in woord en daad. Wij danken U voor het liefdeswerk ten behoeve van de zieken en armen door de religieuzen in Myanmar. Wij vragen U om deze zusters en broeders te blijven inspireren bij hun belangrijke arbeid. Geef dat zij trouw blijven aan hun roeping en dat hun toewijding en geloof tot voorbeeld zijn voor alle inwoners van dit arme land. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Damiaan de Veuster, door Christus onze Heer.