Almachtige God, U hoort het geroep van mensen in grote nood. Wij vragen Uw hulp voor de bewoners van de sloppenwijken rondom Caracas, Venezuela – speciaal voor de kinderen die daar opgroeien. Wees hun nabij in hun armoede. Wij danken U voor de religieuzen die delen in hun armoede en die proberen de nijpende situatie te verlichten. Door Christus onze Heer.