dinsdag 10 augustus 2021

Goede God, U verlangt dat wij Uw geliefde Zoon Jezus Christus navolgen met heel ons wezen, om zó de ware vrijheid te kunnen omhelzen. Wij vragen U: sta ons bij en maak ons bereid om Uw Zoon te ontvangen in ons hart. Geef dat wij Hem in onze naasten dienen op onze levensweg. Wij bidden U vandaag uit dank voor alle mensen door de eeuwen heen die hun leven hebben gegeven omwille van het geloof, en die ons het geloof daardoor hebben doorgegeven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige diaken Laurentius, martelaar, door Christus onze Heer.