Goede God, Uw goede daden worden door de Kerk verkondigd van ochtendrood tot avondrood. Wij danken U voor de bisschoppen in Irak die, ondanks groot gevaar voor eigen leven, kiezen om op hun plek te blijven en als goede herders voor hun mensen te zorgen. Wij bidden U voor alle inwoners van Irak, speciaal voor de weeskinderen. Wees hun steeds nabij. Door Christus onze Heer.