Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus roept alle mensen tot het waarachtige en eeuwige leven. Wij bidden U voor de Christenen die in grote armoede leven in de grote steden van onze wereld. Geef dat zij niet ten onder gaan aan wanhoop, ziekte of verslaving. Bemoedig hen met Uw Geest en geef dat zij uitzicht krijgen op een betere toekomst. Bescherm hun gezinnen en schenk troost aan de bedroefden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Leo de Grote, door Christus onze Heer.