Almachtige God, U hebt aan Uw volk Israël voedsel, water en redding geschonken in de woestijn. Wij bidden U vandaag voor mensen in Afghanistan die op de vlucht zijn voor geweld en onderdrukking. Voor mensen die op hun levensweg honger en dorst moeten lijden. Speciaal voor de kinderen. Wij vragen U: wil hen bijstaan met Uw beschermende vleugels en met Uw reddende hand. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige priester Daniël en zijn gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.