Goede God, in Uw Zoon Jezus Messias hebt Gij Uw barmhartigheid aan alle volkeren geopenbaard. Wij bidden U vandaag voor de vruchtbare verspreiding van het Evangelie in Rusland: waak over het werk van Uw kinderen en geef dat Uw Kerk standhoudt in de belijdenis van Uw Naam en in de verkondiging van Uw liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Nicolaas van Tolentijn, door Christus onze Heer.