Barmhartige Heer, in Jezus Messias, Uw Zoon, heeft U zich geopenbaard als een God van liefdevolle gerechtigheid. Wij bidden U dat Christenen in China met hun geloof en gebed grote veranderingen ten goede brengen voor alle Chinezen. Wij bidden om een groeiende samenwerking tussen Christenen in China en alle Chinezen van goede wil. Wij vragen Uw zegen voor de toekomst van Uw Kerk in China. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Augustinus Zhao Rong en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.