Goede God, U wilt dat alle mensen in onderlinge saamhorigheid met elkaar kunnen leven. Wij bidden U daarom voor vrede en harmonie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Indonesië. Geef dat mensen met elkaar in gesprek blijven, elkaar in vriendschap opzoeken en samenwerken aan een samenleving van gerechtigheid en vrede. Door Christus onze Heer.