Heer onze God, U hebt U geopenbaard als een barmhartige en rechtvaardige God die de armen zeer nabij is. Wij bidden U voor alle slachtoffers van geweld en armoede in Irak en in Syrië. Geef de oorlogskinderen liefdevolle verzorging. Geef genoeg voedsel aan iedereen. Open de ogen en harten van de verschillende religieuze machthebbers voor Uw Evangelie van liefde en gerechtigheid. Door Christus onze Heer.