dinsdag 1 september 2020

Heer onze God, Jezus Messias, Uw eniggeboren Zoon, is de enige weg naar de volheid van het leven. Op verzoek van Paus Franciscus willen wij U vandaag bidden voor een betere omgang met onze natuurlijke leefomgeving. Dat de grondstoffen van de aarde niet worden geplunderd; dat levensbehoeften, zoals schoon water en voedzaam eten eerlijk en met respect worden verdeeld onder allen. Door Christus onze Heer.