dinsdag 1 november 2022 

Genadige God, velen van Uw heiligen hebben tot in de dood getuigd van hun diepe katholieke geloof. Wij bidden U op dit hoogfeest voor alle mensen die vandaag de dag vervolgd worden omdat zij Jezus Christus belijden en verkondigen als Uw eniggeboren Zoon. Wij vragen U om deze mannen en vrouwen te beschermen tegen laster, onrecht, geweld en intimidatie. Wij bidden U voor hun vervolgers: dat zij de liefde van Christus leren kennen en omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van alle heiligen, door Christus onze Heer.