dinsdag 1 maart 2022

Barmhartige Heer, U hebt de mens, man en vrouw, geschapen om te leven in ware vrijheid. Deze vrijheid vraagt om voortdurende onderscheiding en het dragen van verantwoordelijkheid. Op verzoek van Paus Franciscus bidden wij deze maand voor christenen die worden geconfronteerd met nieuwe bioethische uitdagingen: dat zij de waardigheid van het menselijke leven blijven beschermen in woord en in daad. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Pietro Ernandez, slavenbevrijder en martelaar, door Christus onze Heer.