dinsdag 1 februari 2022

God onze Vader, elk jaar ontvangen miljoenen mensen de sacramenten van het Doopsel en Vormsel, van wie velen voorbereid zijn door toegewijde vrouwen. Op verzoek van Paus Franciscus bidden wij vandaag voor religieuze zusters en geconsacreerde vrouwen: uit dank voor hun missie en hun moed. Dat zij nieuwe antwoorden vinden op de uitdagingen en vragen van onze tijd. Dat vele jonge mensen geraakt mogen worden en zich bekeren tot Jezus Messias. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Maria Anna Vaillot en Odilia Baumgarten, maagden, martelaressen tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.