Barmhartige God, U hebt zich aan ons geopenbaard in Jezus Christus, de Goede Herder, als een God van mateloze liefde. Wij bidden U voor mensen in Kenia die op het platteland wonen en rond moeten komen van de opbrengst van hun land en dieren. Geef dat zij overvloedig van hun arbeid mogen oogsten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Dionysius, martelaar, door Christus onze Heer.