Goede God, Gij hebt Uw volk Israël geleid uit de slavernij onder Farao naar de vrijheid van het beloofde land. Wij bidden U vandaag voor alle vrouwen die gevangen zitten omwille van hun geloof in Uw Zoon. Geef dat zij weten dat wij hen nabij zijn in ons gebed en dat zij, in het besef hiervan, gesterkt worden. Geef dat hun trouw en moed ons doet groeien in geloof, en dat deze vrouwen voor onze wereld een levend teken mogen zijn van Uw geduld en kracht. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia Benedicta van het Kruis, martelares, door Christus onze Heer.