Barmhartige Heer, in Jezus Christus hebt U zich geopenbaard als een God van gerechtigheid en vergeving. Wij bidden U dat Christenen in China met hun geloof en gebed grote veranderingen ten goede brengen voor alle Chinezen. Wij bidden om een groeiende samenwerking tussen Christenen in China en alle Chinezen van goede wil. Wij vragen Uw zegen voor de toekomst van Uw Kerk in China. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van Gorcum, door Christus onze Heer.

_x000D_