Goede God, met broden stilde Uw Zoon Jezus Christus de honger van de menigte; met Zijn aanraking genas Hij de zieken; met Zijn Goede Boodschap doet Hij ons opstaan tot nieuw leven. Wij vragen U: leer ons om ons brood te delen met allen die honger hebben. Open ons hart steeds weer om de noden van onze naasten te verstaan en om te handelen naar het voorbeeld van Uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige broeder Petrus de Betancur, door Christus onze Heer.