God onze Vader, in Haïti wonen vele mensen in grote armoede. Wij vragen Uw zegen voor het verkondigingswerk van Uw Kerk aldaar – speciaal onder de armen. Dat velen geraakt mogen worden door de liefde van Christus, zich bekeren en stand houden in hun geloof onder alle omstandigheden. Door onze Christus onze Heer.