Heer onze God, U wilt dat alle mensen in vrede en vrijheid met elkaar leven. Wij bidden U voor alle inwoners van Laos en Myanmar. Speciaal voor de slachtoffers van geweld, onrecht en armoede in deze landen. Geef dat de kinderen liefdevolle verzorging ontvangen. Geef genoeg voedsel, onderdak en onderwijs aan iedereen en open de ogen en harten van de lokale machthebbers voor Uw Woord van liefde en gerechtigheid. Door Christus onze Heer.