Genadige God, U bent de bron van alle ware liefde. Wij vragen Uw zegen voor de Christenen in Eritrea. Geef dat zij uitgroeien tot de volle maat van Christus door een steeds groter wordende liefde voor U en voor hun naasten. Schenk verlichting aan de Eritreërs die gevangen zitten omwille van hun geloof in Jezus Christus en Zijn Kerk: dat zij met wijze woorden Uw liefde uitdragen aan hun bewakers en vrucht mogen dragen tijdens hun gevangenschap. Door Christus onze Heer.