God van levenden, U schenkt Uw kinderen steeds weer nieuwe kansen. Wij danken U voor deze nieuwe dag en danken U dat wij in alle vrijheid en veiligheid Uw Zoon mogen navolgen en belijden. Geef dat wij vandaag toenemen in geloof en in liefde. Wij gedenken vandaag alle Christenen over de hele wereld die vervolgd worden en bidden dat zij ooit de vrijheid zullen genieten die wij hier kennen. Bemoedig hen in hun geloof en schenk hun Uw vrede. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.