Genadige God, Uw grote liefde voor de armen en machtelozen hebt Gij geopenbaard in Jezus van Nazareth. Wij bidden U uit dank voor mannen en vrouwen in Malawi en Zambia die zorgen voor hun arme en zieke landgenoten. Voor artsen, verplegers en onderzoekers. Dat zij de vruchten zien van hun arbeid in dienst van hun medemensen. Door Christus onze Heer.