Genadige God, Uw Woord schept alles wat goed is en houdt ons leven in stand. Wij danken U voor de vele religieuzen op de Filipijnen die het Evangelie uitdragen aan rechtelozen en aan de armen. Wij vragen U vandaag: zegen deze mannen en vrouwen bij hun verkondigingswerk. Schenk hun Uw heilige Geest, opdat hun werk vrucht mag dragen voor alle inwoners van de Filipijnen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Dominicus, door Christus onze Heer.