Barmhartige God, U verlangt dat wij U in vrijheid dienen met heel ons wezen. Wij vragen U: maak ons bereid om Uw Zoon te ontvangen in ons hart en geef dat wij Hem navolgen op onze levensweg. Wij bidden U vandaag speciaal voor Christenen in het noorden van Nigeria: dat zij moed houden bij de vervolgingen en het Evangelie blijven verkondigen. Door Christus onze Heer.