God onze goede Vader, In het begin hebt Gij de mens geschapen als man en vrouw naar Uw beeld en gelijkenis. Wij vragen vandaag Uw zegen voor alle bewoners van Libië en Egypte. Wij vragen U om toenemende gerechtigheid en welzijn voor alle vrouwen en meisjes in deze landen. Om beter onderwijs, gezondheidszorg en voeding. Wij bidden U om meer kansen voor hen in het leven. Wij bidden ook voor alle inwoners van deze landen: dat zij de Weg van Jezus Christus in oprechte vrijheid mogen kiezen en volgen. Door Christus onze Heer.