God van Abraham, Uw Zoon Jezus Christus is de hoeksteen waarop zijn ene Kerk gebouwd is. Wij vragen Uw zegen voor de groeiende Kerk in Congo. Geef dat zij onder de leiding van bekwame herders steeds getuigt van de waarheid van het Evangelie. Geef dat de Kerk instrument mag zijn bij de goede omvorming van de Congolese samenleving, waarin allen toegang hebben tot de basisbehoeften en de vrijheid genieten om het Evangelie te belijden. Door Christus onze Heer.